afrika kolem nás

Co je Afrikana?

AFRIKANA.CZ je společnost akreditovaná ministerstvem školství ČR, která na základě dobrovolnosti sdružuje občany ČR, cizince pobývající na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR, pro něž je cílem integrace cizinců, žijících na území ČR do české společnosti, která je zárukou úspěšného rozvoje všech hodnot demokratické společnosti.

poskytování obchodních kontaktů do Afriky
V případě zájmu nás kontaktujte

Česko-západoafrická obchodní a průmyslová komora

CWACCI je nezávislá organizace, která byla založena s cílem dlouhodobého zintenzivnění vztahů mezi zeměmi západní Afriky a členy komory v České republice.

Mezi naše priority pro nadcházející období patří zejména aktivní podpora našich členů při klíčových příležitostech, pro rozšiřování aktivit, výměnu zkušeností a know-how a zastupování zájmů našich členů.

Důležitá vize česko-západoafrické komory obchodu a průmyslu je také humanitární pomoc v zemích západní Afriky a podpora projektů, které přispívají ke zlepšování podmínek pro ty, kteří to potřebují.

ENFIREEX 

AUTOMATICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ 

Jedná se o patentovanou technologii hasicího zařízení zaplavovacího typu pro potlačení počátečních požárů s použitím ekologicky čistého hasiva.

Kvalitou a zpracováním je určeno zejména pro industriální oblast a automotiv, kdy svou koncepcí může nahradit složité hasicí systémy.